Visie

Visie

Omdat er veel verborgen leed schuilgaat achter de verkoop van knaagdieren en konijnen, wil Knaag Bewust dat er in Nederland geen knaagdieren en konijnen meer worden verkocht via dierenspeciaalzaken.

Fokkers
Er zijn veel problemen bij het fokken, vervoeren en houden van knaagdieren en konijnen door bedrijven met een winstoogmerk. Dieren worden op grote schaal onder slechte omstandigheden gehouden en gefokt, zonder dat er rekening wordt gehouden met de gezondheid en het karakter van de dieren. Daarnaast zijn er veel handelaren die hun knaagdieren en konijnen uit Oost-Europa halen. Broodfokkers in deze landen fokken konijnen en knaagdieren onder erbarmelijke omstandigheden. Het lange transport naar Nederland is zwaar voor de dieren, waardoor ze vaak ziek of zelfs dood aankomen bij de handelaar. Bij deze fokkers gaat kwantiteit boven kwaliteit, met alle gevolgen van dien. Als u een konijn of knaagdier koopt bij een dierenwinkel weet u niets over de herkomst en gezondheid van een dier.

Omstandigheden en overschot
Hoewel de meeste dierenspeciaalzaken hun best doen, zijn de omstandigheden waarin knaagdieren en konijnen worden gehouden verre van ideaal. De dieren moeten vaak lange tijd in een stressvolle omgeving verblijven in een kooi die meestal te klein is, onvoldoende schuilmogelijkheid biedt en waar ze niet vaak genoeg uit mogen.

Een deel van de knaagdieren en konijnen heeft het geluk snel te worden gekocht, maar er zijn altijd dieren in de winkel die niet verkocht worden. Deze dieren gaan meestal terug naar de fokker, maar wat gebeurt er daarna met ze?

Impulsaankopen
Een groot probleem is dat knaagdieren, omdat ze zo makkelijk (op kinderooghoogte) verkrijgbaar zijn bij dierenspeciaalzaken, helaas té vaak in een impuls worden aangeschaft. Nieuwe eigenaren worden niet altijd goed voorgelicht over gedrag, de gewenste huisvesting, de verzorging en de voeding, waardoor het maar al te vaak voorkomt dat dieren uiteindelijk eenzaam wegkwijnen in te kleine hokken of als wegwerpartikelen worden afgedankt.

Opvangcentra
De opvangcentra zitten vol met dieren die een huis zoeken. Deze opvangcentra – zonder winstoogmerk- geven goede voorlichting en kunnen adviseren over de aanschaf van een dier. De mensen die hier een dier aanschaffen werken niet mee aan de malafide dierenhandel via broodfokkers en kiezen bewust en goed voorgelicht voor een dier.

Wat wil Knaag Bewust?
Knaag Bewust vraagt dierenspeciaalzaken en tuincentra hun winkel Knaag Bewust te maken. Dat wil zeggen geen knaagdieren en konijnen in de winkel te verkopen. Zo worden impulsaankopen voorkomen en kan de winkel zich juist richten op de verkoop van dierbenodigdheden.

Knaag Bewust vraagt dierenliefhebbers hun huisdier Knaag Bewust te kiezen. Dat wil zeggen bewust en goed voorgelicht een dier aan te schaffen, bij voorkeur via een knaagdierenopvangcentrum.

Advertenties